Even voorstellen:
wie is Anja van de Ven Makelaardij?

Anja van de Ven Makelaardij is gevestigd in het markante pand aan de Vestdijk 165 in het centrum van Eindhoven. Het kantoor wordt geleid door Registermakelaar-taxateur Anja van de Ven.
Anja van de Ven Makelaardij: Een kantoor waar deskundigheid en professionaliteit hand in hand gaan met een grote betrokkenheid en een persoonlijke aanpak.

Onze belangrijkste activiteiten zijn:

 • Verkoop van woningen
 • Aankoopbegeleiding
 • Taxaties

Bemiddeling in verkoop en aankoop zien wij als een zeer persoonlijk proces van oriëntatie, inleving, vertrouwen, meedenken en meeleven. Deze site is wat ons betreft dan ook een eerste kennismaking; wij hopen u snel eens een hand te geven en u persoonlijk te woord te mogen staan.

Lid NVM

Anja en Emmie zijn er trots op dat Anja van de Ven Makelaardij lid is van de NVM – de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Vastgoeddeskundigen. De NVM is de grootste brancheorganisatie in Nederland op het gebied van onroerend goed.

Zij stelt hoge toelatingseisen aan haar leden. Dat betreft bijvoorbeeld de permanente scholingen die leden moeten volgen, maar vooral ook de ethische normen en waarden waaraan hun leden horen te voldoen. Sinds 1 maart 2001 is de titel makelaar niet langer wettelijk beschermd en wordt de makelaar niet meer bij de rechtbank beëdigd. Daarom heeft de NVM een eigen beëdiging in het leven te roepen.

De NVM wil daarmee benadrukken dat het kiezen voor een NVM-makelaar een veilige keuze is: een keuze voor kwaliteit en betrouwbaarheid.

Dat Anja van de Ven Makelaardij lid is van de NVM biedt u de volgende voordelen:

Deskundigheid

 • Een NVM-makelaar is goed opgeleid en houdt zijn kennis permanent op peil.
 • De NVM-makelaar kent de markt goed.
 • Een NVM-makelaar adviseert over alle aspecten van aan- of verkoop. Hij heeft bouwkundig inzicht en is op de hoogte van de juridische haken en ogen.
 • De medewerkers op het NVM-makelaarskantoor verstaan eveneens hun vak.

Betrouwbaarheid

 • Een NVM-makelaar gedraagt zich volgens de NVM-Erecode. Hij treedt niet op voor twee opdrachtgevers met tegenstrijdige belangen.
 • Een NVM-makelaar behartigt de belangen van zijn opdrachtgever en is niet  afhankelijk van een bepaalde bank of verzekeringsmaatschappij.

Zekerheid

 • Een NVM-makelaar is verplicht verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid, waar door hij geen financiële risico’s loopt. Dat is ook in uw belang.
 • Voor eventuele klachten over en geschillen met uw NVM-makelaar kunt u terecht bij de afdeling Consumentenvoorlichting van de NVM en indien nodig een beroep doen op de geschillencommissie van de NVM en de onafhankelijke tuchtrechtspraak.
040-2511077
login Move.nl