De tarieven voor een taxatie:

U ontvangt een uitgebreid taxatierapport inclusief kadastrale recherche,
onderzoek naar privaat- en publiekrechtelijke lasten tegen een gunstig tarief.
Wij taxeren ook voor NHG.