Werkwijze

U denkt erover om te gaan verhuizen?
Een woning verkopen en een nieuwe woning kopen zijn belangrijke aangelegenheden waarbij veel komt kijken.
Hoe bereikt u de hoogste koopsom voor uw woning en hoe koopt u veilig een nieuw huis aan?
Wij hebben op deze vragen een duidelijk antwoord.
 
De vraagprijs bepalen
Allereerst is de vaststelling van de waarde heel belangrijk. Wij doen een grondige inspectie van uw woning en uitgebreid veldonderzoek. Zo raadplegen wij diverse registers, databases en andere informatiebronnen, kijken wij naar de bouwkundige staat en de kwaliteit van het huis en controleren bestemmingsplannen en milieuaspecten. Bij appartementen is eveneens de status van de Vereniging van Eigenaars en het Onderhoudsfonds van belang.
Natuurlijk zijn wij bekend met de ontwikkelingen op huidige woningmarkt om zo tot een juiste inschatting van de waarde van uw woning te komen.
 
Presentatie
Een goede presentatie is daarnaast van groot belang. Dit uit zich ondermeer in het maken van een mooie brochure met veel foto’s en duidelijke plattegronden, plaatsing op de funda-site van de NVM en onze eigen site www.anjavandeven.nl. 
 
Bezichtigingen  begeleiden
Wij coördineren en begeleiden de bezichtigingen en zullen de kijkers (en de aankopende makelaar) uitgebreid informeren.
Bij de bezichtigingen hoeft u niet aanwezig te zijn. Potentiële kopers voelen zich vaak vrijer als de bewoners niet aanwezig zijn bij de bezichtigingen. U wordt gedurende het gehele traject op de hoogte gehouden van het verloop van de verkoop van uw woning.
 
Koopakte opstellen
Wanneer de onderhandelingen succesvol zijn verlopen, stellen wij een koopovereenkomst op waarin de gemaakte afspraken schriftelijk worden bevestigd en de eventuele ontbindende voorwaarden worden opgenomen.
 
Als alle handtekeningen zijn gezet, is de koopovereenkomst gesloten. Vanaf dat moment heeft de koper nog drie dagen wettelijke bedenktijd, waarin hij alsnog van de aankoop kan afzien. De akte wordt door ons naar de notaris gestuurd.
 
Afhandeling bij de notaris
Zodra de notaris de koopakte heeft ontvangen, stelt deze in overleg een datum en een tijdstip vast voor het ondertekenen van de akte van levering. Voordat u naar de notaris gaat, zal de koper doorgaans uw woning willen inspecteren om te zien of alles in de afgesproken staat is. Wij begeleiden deze inspectie en kunnen, als u dat wenst, voor u de meterstanden opnemen.
Daarna gaan we naar de notaris. U bent pas officieel geen eigenaar meer van de woning als u de akte van de levering bij de notaris hebt ondertekend en deze is ingeschreven in de openbare registers bij het Kadaster.
 
Nazorg
Ook na de verkoop staat ons team voor u klaar. U kunt op ons rekenen als u na de overdracht nog vragen hebt.
Ons streven is een tevreden opdrachtgever en wij zijn er gepast trots op dat wij daar telkens weer in slagen.